Byggledning & Entreprenadstyrning

Byggledning avlastar styrelsen

Ett lyckat projekt kräver att alla resurser och tillgångar samordnas. Vi hjälper din förening med byggledning och styrning av entreprenaden. Det finns mycket att tjäna på rätt utförande, rätt material och rätt tid!

Det är mycket som skall på plats för att ditt projekt skall bli lyckat! Kondukta är med dig hela vägen från de första inledande analyserna, via beslut, presentation och information till boende, vidare genom genomförande, byggledning, löpande kvalitetskontroller och besiktning och slutgodkännande.

Några exempel på vad vi gör för dig:

  • Upphandling med utvärdering och kontraktsskrivning
  • Ledning byggmöten och för protokoll
  • Byggledning och samordning så att Beställarens mål nås
  • Ekonomiuppföljning och ÄTA-hantering
  • Löpande besök och kontroller på plats, och kontakter med entreprenören
  • Kontakter med boende, information, möten, nyckelhantering
  • Bevakning av att gällande kvalitetskrav och mål för projektet uppnås
  • Bevakning av att myndighetskrav för projektet följs
  • Hantering av slutbesiktning och uppföljning av besiktningsanmärkningar 

 

Läs om ett typiskt uppdrag

Tag kontakt med oss i god tid. Det lönar sig alltid!

Kondukta är medlem i Byggingenjörerna SBR och BRiF, Branschföreningen för relining i fastigheter

Gubbe på väg uppåt med byggledning av Kondukta Fastighetsteknik AB
Med rätt ledning blir vägen rakare!