Byggledning

Byggledning avlastar styrelsen

Ett lyckat projekt kräver att alla resurser och tillgångar samordnas. Vi hjälper din förening med byggledning och styrning av entreprenaden. Det finns mycket att tjäna på rätt utförande, rätt material och rätt tid!

Det är mycket som skall på plats för att ditt projekt skall bli lyckat! Kondukta är med dig hela vägen från de första inledande analyserna, via beslut, presentation och information till boende, vidare genom genomförande, byggledning, löpande kvalitetskontroller och besiktning och slutgodkännande.

Rätt byggledning undviker fallgroparna
Rätt byggledning undviker fallgroparna.

”Byggledaren avlastar styrelsen, leder möten, ser till att projektet löper på rätt sätt, och har all kontakt med entreprenören.”

Här är några exempel på vad vi gör för dig:

  • Upphandling med utvärdering och kontraktsskrivning
  • Ledning byggmöten och för protokoll
  • Byggledning och samordning så att Beställarens mål nås
  • Ekonomiuppföljning och ÄTA-hantering
  • Löpande besök och kontroller på plats, och kontakter med entreprenören
  • Kontakter med boende, information, möten, nyckelhantering
  • Bevakning av att gällande kvalitetskrav och mål för projektet uppnås
  • Bevakning av att myndighetskrav för projektet följs
  • Hantering av slutbesiktning och uppföljning av besiktningsanmärkningar 

Tag kontakt med oss i god tid. Det lönar sig alltid!

Kondukta är medlem i Byggingenjörerna SBR och BRiF, Branschföreningen för relining i fastigheter.

Exempel på arbeten

Vi arbetar ofta med byggledning för BRF och samfälligheter. Några exempel på vårt arbete för samfälligheter kan du se här och här. Även Bostadsrättsföreningar tjänar ofta mycket på t.ex relining, inte minst på de rör som ligger i källargolven och ofta glöms bort!

Läs mer om Kondukta och vår tydliga strävan; Ständig Förbättring!

Byggledning från Kondukta ger framgång i projektet
Med rätt ledning blir vägen rakare