Hållbarhet och Miljö

Kondukta Fastighetsteknik AB arbetar aktivt enligt Agenda 2030 för ett hållbart samhälle, såväl på det mänskliga som det miljömässigt hållbara planet.

Agenda 2030 för ett hållbart samhälle

Genom att via väsentlighetsanalyser sortera ut de delar som är mest relevanta att arbeta med kan vi alla, även mindre företag och slutkunder, gemensamt bidra till ett hållbarhetsarbete för ett bättre samhälle och en god miljö med minskad klimatpåverkan.

I vårt arbete med entreprenader, relining etc kommer vi i kontakt med många Bostadsrättsföreningar, Fastighetsägare och Entreprenörer. Vi är övertygade om att alla intressenter (Beställare, Boende, Grannar, Entreprenörer, Besiktningsmän, Myndigheter mm) i våra uppdrag också vill arbeta för ett hållbart samhälle. Kondukta strävar därför efter att i ständigt utvecklas i detta arbete, både genom att löpande uppdatera våra egna mål och ansträngningar, men även genom att ställa krav på entreprenörer, för att få en så hållbar, giftfri och miljövänlig produkt som möjligt utan att tumma på livslängd eller kvalitet på installationerna.

Konduktas viktigaste mål i Agenda 2030 för ett hållbart samhälle

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Agenda 2030 har 17 mål, vart och ett med en mängd delmål. Ingen kan samtidigt genomdriva aktiviteter inom alla dessa områden. Vi måste därför välja, och ta fram det viktigaste att börja med; en Väsentlighetsanalys. För vår egen del och för vårt arbetsområde har det resulterat i att vi finner tre av huvudmålen särskilt prioriterade:

12. Hållbar konsumtion och utveckling
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologis mångfald

Agenda 2030 för ett hållbart samhälle, Konduktas väsentligaste punkter
De delmål som ses som väsentligast i vårt arbete

Vad gör Kondukta?

Krav och certifikat

Relining använder epoxi och andra kemiska komponenter. Rätt använda och hanterade är de ofarliga. Vi arbetar enbart med entreprenörer som kan visa certifieringar och spårbarhet för sina produkter. Certifierade produkter visar att produkterna uppfyller gällande restriktioner och gränsvärden, men också att de är hållbart testade för en lång livslängd. Exempelvis kan en korrekt genomförd relining idag visa upp livslängder på 50 år, dvs lika lång tid som om man monterat nya plaströr. Ofta har man också ett stort plus jämfört med ett ordinarie stambyte; inga, eller minimala, nya betongarbeten som ju är kraftigt CO2-belastande.

Energi

I vårt dagliga arbete strävar vi efter att minimera vår energikonsumtion. Lågenergibelysning/LED i alla kontor och mötesrum. Rätt temperatur i lokalerna; att vädra ut för varma rum stjäl mängder med energi. All ny kontorsutrustning väljs även utifrån ett energiperspektiv.

Miljö

Minimera antalet utskrifter och fysiska papper. Det papper som dock används skall vara miljömärkta. Våra lokaler städas enbart med miljövänliga medel, t.ex såpa. Vi strävar efter fordon med fossilfri drift, och väljer ren elbil i alla fall detta är praktiskt möjligt. Laddmöjlighet finns för egna och besökande bilar.

Sammanfattning, Agenda 2030 för ett hållbart samhälle

  • Agenda 2030 och andra ramverk ger en bra stomme och stöd för ett strukturerat och väl definierat arbete.
  • För att göra rätt saker i rätt ordning, och börja med det viktigaste, har vi gjort en väsentlighetsanalys.
  • Det verkliga arbetet stäms löpande av mot analysen, som också kan/bör utvecklas under tidens gång, för att hela tiden sträva framåt, mot ytterligare förbättringar.
  • Om man förbättrar i ett mål är det lätt hänt att något annat drabbas negativt istället. Vi måste därför vara uppmärksamma på att de förbättringar vi gör inte leder till försämringar inom andra områden: Doing good while making no harm.

Kondukta Fastighetsteknik AB är ett litet företag, men vi är väl medvetna av betydelsen av både våra egna och andras insatser. Vi strävar dagligen efter att bli bättre på olika sätt, både vad gäller hållbarhetsarbetet, utförande och utbildning.
Vi använder Agenda 2030 för ett hållbart samhälle.

Tack för att du också är med och hjälper till för ett hållbart samhälle!