Relining av avlopp i radhus

Relining av avlopp i radhus är ofta ett smidigt sätt att slippa stora grävarbeten.

Kondukta är byggledare och ombud för föreningen, med ansvar för sammanhållning av projektet. Vi leder och protokollför också byggmöten etc. Radhusföreningen nordväst om Stockholm är mycket stor, och består av närmare 500 radhus med eget ägande. Samfällighetsföreningen förvaltar och ansvarar för rören.

Relining avlopp i radhus är ett bra sätt att spara pengar

Projektet är förstås omfattande, och drivs etappvis under flera år, med planerat avslut under 2023. Hela föreningen är arbetsmässigt uppdelad i tre huvudområden för att få god kontroll och styrning.

På grund av områdets beskaffenhet pågår arbetet i varje länga i tre veckor, varav den första är en förberedelsevecka. Under denna tid täcks arbetsområdet, och rören rensas så att de blir klarar för relining. Under denna vecka var allt vatten och avlopp i drift som vanligt.

Under påföljande tid stängs allt avlopp i längan under ca 1,5-2 veckor. De boende har då tillgång till särskilda dusch- och toa-vagnar som ställts upp på området. Det finns även möjlighet till luktfria torrtoaletter från företaget Skogstoan.

Under reliningarbetet får längan alltså helt nya rör för både avlopp och dagvatten. Genom att välja rätt reliningteknik får vi helt nya och självbärande rör, med samma specifikation och hållbarhet som om moderna plaströr hade lagts ned. De gamla rören, som fungerade som ”gjutform” har därmed spelat ut sin roll. Rörsystemet är helt nytt!

Det är viktigt att välja rätt metod vid reliningarbeten och relining av avlopp i radhus. Välj inte det billigaste om du inte är säker på vad tekniken innebär! Arbeta alltid med leverantörer anslutna till branschorganisationen BriF.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation och diskussion om just din förening.