Trappor

För Tenorens Samfällighetsförening i Vällingby har vi varit koordinator och projektledare i samband med ombyggnad äldre trappor inom området.

En rutten och farlig lång trätrappa, ersattes av en ny granittrappa i tre sektioner. Trappan har givetvis korrekta steglängder, och uppfyller tillgänglighetskraven, med exempelvis handledare och avvikande konstrast på första och sista stegen. I samband med renoveringen lade vi även ned el, och monterade modern LED-belysning.

Efter det lyckade projektet med trappan har vi fått förtroendet att arbetsleda även vid tre andra trappor på området.

Gamla trappor med steg av ruttnande trä
Före: Ruttnande slipers
Nya trappor med granit, ledstänger och LED-belysning
Efter: Granit, korrekta räcken, belysning

Välkommen att kontakta Kondukta om föreningens renoveringsbehov.
Vi hjälper dig med råd, upphandling och byggledning i den omfattning du och styrelsen önskar.

Trappor och annat renoveras med bra byggledning
Lyckad renovering med god projektledning