LPS Avlopp

Ett s.k LPS avlopp (Low Pressure System) är ett system som kan vara lösningen när du behöver installera avlopp men har långt till anslutningspunkt, eller svårt att installera grova rör.

LPS avlopp arbetar via en pump med lågt arbetstryck men stor kraft att mata avfallet. Det är en utmärkt lösning för lägen med mycket berg, eller där ledningen måste förläggas i vatten.

En sinnrikt konstruerad pump av rätt typ ger mycket stor driftsäkerhet, och minimalt behov av underhåll. Du klarar dig med slangar av tunna dimensioner, som dessutom kan förläggas där det går att komma fram enkelt. Avfallet pumpas bort till kommunens anslutningspump, som kan ligga flera kilometer bort.

I det här fallet var det en båtklubb som fick myndighetskrav att installera nytt avlopp. Till kommunens anslutningspunkt var det 700 meter sjövägen. Uppdraget löstes med ett LPS-system.

Kontakta oss så berättar vi mer!

LPS avlopp fungerar bra
Pump för LPS-system