Om oss

Det här är vi!

Kondukta hjälper din förening

Kondukta Fastighetsteknik AB är ett konsultföretag som är proffs på fastighetsteknik och att stötta föreningsstyrelser i olika projekt och upphandlingar.

Med mångårig egen erfarenhet från styrelsearbete förstår vi frågeställningarna och behoven. Vi ser dessutom till att planer och beslut verkställs på rätt sätt, så att anläggningsbeslut, stadgar och formalia följs korrekt!

Vi har alltid ett personligt och tätt samarbete med föreningen och dess representanter. Självklart håller vi i era kontaktuppgifter och delar inte dessa.

HÅLLBARHET & AGENDA 2030

Alla av oss vill ha ett hållbart samhälle, och en välmående miljö. På Kondukta arbetar vi aktivt enligt Agenda 2030, för ett hållbart samhälle och en frisk miljö och natur. Läs mer här.

VARFÖR KONDUKTA?

Ordet konduktor betyder ledare, för t.ex el eller vatten. Konduktans är ett mått på ledningsförmåga. På engelska betyder conductor, förutom ovanstående, även dirigent, dvs den som leder hela orkestern.
Så vad kan vara ett bättre namn på oss som leder projekt och byggen, och ofta arbetar med ledningar för vatten, el och ljus!
Och vi arbetar ju i Sverige; därför stavar vi Kondukta. Välkommen!

VAD VI GÖR

Ett vanligt förekommande uppdrag är att under ett entreprenadprojektet bistå med hjälp för att avlasta beställaren. Det kan handla t.ex om att installera fiber, eller renovera föreningens rörsystem.

Det är mycket som skall klaffa, från inledande underlag för upphandling och granskning av inkomna anbud, till informationsmöten för boende, byggledning, administration och hantering av löpande information, nyckelbyten, byggmöten, slutbesiktning osv.

KUNDER

Ofta arbetar vi med Samfällighets- och Bostadsrättsföreningar. Vi hjälper till i olika projekt, och fungerar som ett stöd för styrelsen under alla delar i projektet. Självklart är även fastighetsägare vanliga samarbetspartners.

Kontakta oss gärna för referensprojekt.

VÅRT MÅL

Vi leder alltid våra kunder på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Vårt mål är styrelsen skall känna att allt sker på rätt sätt och i den omfattning styrelsen önskar. Därmed slipper styrelsen ansvarskrav och problem, och föreningen får ett lyckat resultat med lång livslängd.

Kontakta oss så berättar vi mer! Då kan du också få referenser från tidigare uppdrag. Välkommen att kontakta oss redan idag!


Om Kondukta och oss själva

Magnus Aldrin, Kondukta Fastighetsteknik AB
Magnus Aldrin, Kondukta

Magnus Aldrin arbetar som teknikkonsult och driver Kondukta Fastighetsteknik AB.

Med mer än 20 års erfarenhet av styrelsearbete i samfällighets- och bostadsrättsföreningar är han väl insatt i de frågor som dyker upp

Magnus är också insatt i olika standardavtal, såsom ABT06 och ABK09. Han har också utbildningar inom BAS-P/BAS-U, projektledning och -styrning, samt vana att arbeta som byggledare inom relining och andra områden.

Behöver du råd och stöd med kravspecifikationer, upphandlingar, handledning vid genomförande eller deltagande på informationsmöten för medlemmarna?
Kontakta Magnus Aldrin direkt, på magnus@kondukta.se eller 08-5511 3560.
Vill du har ett CV? Säg bara till, så kommer det till dig!


Fördelar med Kondukta

Entreprenadstyrning

Vi är duktiga på entreprenadstyrning, byggledning och underhållsbehov. Vi har bred erfarenhet, och har sett det mesta av tekniska lösningar. Det ger oss en unik styrka, och en solid grund att stå på då vi hjälper dig och föreningen.

Pedagogik

Vi får ofta beröm för pedagogik och bemötande. Tekniker kan prata med tekniker, men Beställaren eller Boende är oftast inte tekniker. Kunden vet vilket behov som finns. Vi har en uppskattad styrka i att vi kan tala teknik på kundens förutsättningar, och ”översätta” det till vad vi behöver för att lösa uppgiften på ett bra sätt.

Personliga kontakter på Kondukta

En liten personlig konsultfirma gör att du får samma konsult även om ett år, när ändringar skall göras. Hos en större firma är konsulten då sannolikt uppbunden någon annanstans, och du får en ny person som måste sätta sig in i allt från början. Det är ingen billig övning!

Vad vi gör

Vi har arbetat mycket med olika sorters tekniker.

Aktivt hållbarhetsarbete

Kondukta Fastighetsteknik arbetar aktivt enligt Agenda 2030, för ett hållbart samhälle och en frisk miljö och natur.
Läs mer här.

Omdömen

Vi är mycket belåtna med Konduktas arbete, där de lett projektet och ställt upp alla krav som skall gälla för entreprenaden.

Vi rekommenderar Kondukta på det varmaste, och kommer att anlita honom för våra kommande uppdrag.

Bo Landgren, Brf Syrénparken


Samarbetspartners

Vi anser att det är viktigt med seriösa samarbetspartners och branschföreningar som står för sunda värden.
Därför är vi med i BRiF, Branschföreningen Relining i Fastigheter och SBR Byggingenjörerna.

När du kontaktar Kondukta skall du känna att du och din förening är i goda händer.