Fiber, TV, Data

Byt ut det gamla TV-nätet mot modern fiber i BRF- eller samfällighetsföreningen! Men gör rätt, särskilt med samfällighetsjuridiken!

Många gamla koaxialkabelnät för TV har kommit till sin tekniska livslängd, och det är tid att uppdatera eller byta ut dem. Det finns även flera andra anledningar att uppgradera till fiber. En av dessa kan vara medlemmarna vill ha tillgång till bra, snabbt och stabilt internet.
Vällovligt, men här gäller det verkligen att göra rätt, både tekniskt och juridiskt!

Fiber i BRF och samfälligheter. En fiber kabel för både TV, Data och andra tjänster.
En fiberkabel innehåller ofta flera fiber

”Tag hjälp innan du väljer fiberteknik!”

Tag hjälp innan du väljer fiber!

Det gäller att göra rätt från början, och verkligen kolla vad som är OK!
Kontakta oss för en inledande kostnadsfri diskussion.

Det finns många blindskär inom detta området, och det är lätt att köra på grund.
När man skall installera fiber är det mycket att tänka på, oavsett om det är nyinstallation eller uppgradering av t.ex ett åldrigt gemensamt koaxialnät för kabel-TV. Ofta har man även att ta hänsyn till ett existerande nät, vars drift inte får störas nämnvärt.

Många exempel på rättsfall finns där medlemmen solklart får rätt; föreningen får (kanske) inte lägga pengar på detta. Man inser lätt att detta läge är en mardröm för varje föreningsstyrelse, eftersom allt är beställt, installerat, och kanske t.o.m betalt och klart! Det är styrelsens medlemmar som är ansvariga i detta läge.

Kondukta Fastighetsteknik har stor erfarenhet av dessa arbeten, och du får trygg hjälp genom att anlita oss som ledsagare i ditt projekt. 

Kontakta oss, och utnyttja vårt erbjudande om en kostnadsfri träff!

Fiber i BRF , TV, Data ges framgång med Kondukta
Gör rätt och slipp dyra erfarenheter!

Fiber i BRF, Hur gör man rätt?

”Föreningens TV-nät börjar bli skakigt. Dessutom är det flera medlemmar, särskilt av de nya, som börjat önska att föreningen drar in bredband ”som ju alla vill ha”. På senaste stämman behandlades frågan, och det beslutades att TV-nätet skulle bytas ut mot fiber, och samtidigt skulle internet levereras i kablarna. En intresserad medlem hade letat upp ett företag som gav mycket fördelaktiga priser på gruppavtal. Installationen gick hyfsat, förutom en del oväntade arbeten som drog ut på tiden. Efter tre veckor utan vare sig TV eller data var det dags för invigning, och allt gick som tåget. Härligt med fiber äntligen!

Ett par dagar efter nästa medlemsdebitering blev styrelsen kontaktad av en medlem som inte ville betala för internet. Styrelsen hänvisade då till majoritetsbeslutet på stämman. Efter ytterligare några veckor fick styrelsen brev från Tingsrätten, med en stämningsansökan från medlemmen. Medlemmen fick rätt i alla instanser. Styrelsen, som är ansvarig för sina beslut, hade nu alltså felaktigt beställt, och t.o.m betalt, för en fiberanläggning som inte fick nyttjas på detta vis!

Tekniken då?

Teknik är ett annat klassiskt problemområde. Dels skall man välja rätt fiberteknik och inte minst installatör. Dels är det många som inte tänker på värdet att själv äga sitt nät. Det är lätt att hoppa på erbjudanden om ”öppna nät, välj operatör själv” och liknande. Men är det verkligen den bästa lösningen?
Kondukta kan guida dig inom tekniken, och peka på för- och nackdelar med olika lösningar. Det är inte alltid som man tror…

Det finns en hel del att tänka på vid installation av eller uppgradering till fiber.
Och vad är egentligen fiber? Läs här!

Kontakta oss, och utnyttja vårt erbjudande om en kostnadsfri träff!