Tjänster

Kondukta Fastighetsteknik AB erbjuder byggledning, projekt- och entreprenadstyrning etc till Samfällighetsförningar, Bostadsrättsföreningar och Fastighetsägare. Vi hjälper dig även med att ta fram en Underhållsplan.

när det gäller planering, underhåll, entreprenadstyrning, byggledning och renovering av fastigheten och dess utrustning.

Läs om ett typiskt uppdrag

 

Många installationer och funktioner är dolda, och är inte enkla att direkt inspektera. Ett exempel är avlopps- och dagvattenrör. Då är det desto viktigare att agera i tid, och skaffa kunskap om anläggningens status.

Läs mer om respektive område i menyn Tjänster!

Alla fel är inte lätta att se...