Tjänster

Kondukta Fastighetsteknik AB erbjuder byggledning, projekt- och entreprenadstyrning etc till
Samfällighetsförningar, Bostadsrättsföreningar och Fastighetsägare. Det kan handla om renovering avlopp eller andra tjänster.

Vi hjälper dig t.ex med att:

Många installationer och funktioner är dolda, och är inte enkla att direkt inspektera. Ett tydligt exempel är avlopps- och dagvattenrör som ofta ligger dolda. Därför är det desto viktigare att agera i tid, och skaffa kunskap om anläggningens status.

Läs mer om respektive område i menyn Tjänster.

Du är självklart alltid välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.
Utnyttja också vårt erbjudande om kostnadsfri konsultation.

Ofta frågor kring renovering avlopp
Alla fel är inte lätta att se…