Fiberuppgradering

Många TV-system med koaxialsystem börjar nå sin tekniska livslängd. Ny teknik har gjort att det finns mycket att vinna på att låta renovera sitt system, och ersätta det med en fiberlösning. En fiberuppgradering ger stora vinster.

Det är dock viktigt att göra rätt, så att man inte hamnar i konflikt med anläggningsbeslutet och föreningens ändamål! Det finns hårda regler för vad föreningen får införa!

Rätt genomfört och installerat får man ett system med lång teknisk livslängd, samtidigt som många vanliga problem (t.ex jordströmmar, störningar, åskskador) helt försvinner.

Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång.

fiberuppgradering funkar för alla
Fiber är modern teknik…