Avloppsstammar i lägenheter

I denna bostadsrättsförening i Saltsjöbaden har Kondukta bidragit med underlag inför upphandlingen, hjälp vid utvärdering, samt byggledning och övrigt komplett stöd under det fortsatta renoveringsarbetet.
Uppdraget var projekt- och byggledning vid relining av avloppsstammar i lägenheter.

avloppsstammar i lägenheter

Husen i föreningen är byggda ca 1980, och är alltså något yngre än många som väljer att starta renovering. Det är dock ett mycket klokt beslut att starta i tid, innan rören har hunnit bli allt för dåliga. Ofta inleds renoveringen efter en plötslig kris och insikt att rören hunnit bli i mycket dåligt skick. Då blir det alltid dyrare, både för att rören är så dåliga och för att det blir bråttom.
Att agera i tid är klokt!

Föreningen består av 25 portuppgångar och ca 150 lägenheter. Alla stående avloppsstammar i lägenheter renoverades. Arbetet inleddes med en pilot-relining i en portuppgång, för att styrelsen ville skaffa sig erfarenheter inför det större arbetet med de övriga. Detta förfarande ger också möjlighet att utvärdera entreprenören, men även för entreprenören att lära känna föreningen och husens konstruktion.

Konduktas uppdrag i detta projekt är att bistå med komplett hjälp för föreningens styrelse, och att företräda och agera i alla förekommande frågor.

Det är viktigt att välja rätt metod vid reliningarbeten. Tag noga reda på vad den valda tekniken innebär, och se till att du får en hållbar lösning. De billigare metoderna är ofta av mer kosmetisk karaktär, och kanske inte så hållbara som man önskar. Arbeta alltid med leverantörer anslutna till branschorganisationen BriF.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion. Passa också på att utnyttja Konduktas erbjudande om fri konsultation!