Din integritet

Kondukta Fastighetsteknik är mån om din integritet och att dina uppgifter alltid skall skyddas. De uppgifter vi har om dig är enbart till för att vi skall kunna hålla kontakten. Vi vill också kunna informera dig på det sätt som vi kommit överens om.  Vi behåller uppgifter tillsvidare, för att kontakta dig med information och upplysningar.

Integritet är viktigt för Kondukta

Kondukta Fastighetsteknik är mån om din integritet. Dina uppgifter skall alltid skyddas. De uppgifter vi har om dig är enbart till för att vi skall kunna hålla kontakten med dig. Vi delar aldrig dina uppgifter vidare. 

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig, och förstås även begära att vi rättar något om det är felaktigt.
Du har också rätt att bli ”glömd”, dvs att helt raderas från våra system. Undantaget är sådana uppgifter som behövs för att kunna fullgöra vårt pågående arbete för dig, eller sådana uppgifter som krävs för att rapportera lagstadgade uppgifter till myndigheter etc.

Om du vill rätta eller ta bort uppgift är du alltid välkommen att kontakta oss, antingen via kontaktformuläret, eller via telefon eller epost. Alla kontaktuppgifter finns längst ned på varje sida, eller på den särskilda kontaktsidan.

Självklart följer vi Datainspektionens alla rekommendationer och regler, t.ex GDPR.