Relining

Relining är en teknik för att renovera rör med mycket mindre ingrepp än vad som skulle krävas vid ett reglerätt byte. Grävning och bilning kan i många fall undvikas. Ofta handlar det om avlopps- och dagvattenrör, men det kan även vara andra typer av rör, t.ex för en sopsug.

Kondukta utför inte relining. Däremot hjälper vi föreningen att genomföra arbetet, från upphandling och anbud, via genomförande till slutbesiktning och godkännande. Vi är Ditt ombud under hela arbetet, hjälper att välja entreprenör, och ser till att ni får vad ni skall ha, och att arbetet utförs på rätt sätt! Inte minst viktigt att den avslutande besiktningen och godkännandet för en korrekt hantering av garanti etc.

En relining som utförs med rätt metod och på rätt sätt ger ett rör med en certifierat lika lång livslängd som om ett nytt modernt plaströr hade monterats. Fördelen är som sagt att man inte behöver gräva, och förstöra tomt och källargolv för att kunna renovera rören. Om rören går att nå kan det ibland vara mer effektivt att helt enkelt byta dem. Ofta ligger dock denna typ av rör under husen, eller ingjutna i grundsulan, vilket gör det mer eller mindre omöjligt att byta rören i sin helhet. Då kan relining vara ett utmärkt alternativ, förutsatt att det görs på rätt sätt.

”Rätt utfört ger relining samma livslängd som ett nytt rör.”

Välj rätt relining!

Det finns olika typer av relining, bl.a med foder/strumpa eller enklare metoder med ”pensling” av epoxi eller liknande på rörens insida. Det finns avgörande kvalitetsskillnader mellan både teknikerna och de företag som utför arbetet.
Här finns all anledning att inte enbart titta på priset, utan tvärtom se till att vara väl insatt och påläst, så att ett kvalificerat val kan göras. Det handlar om stora investeringar, och resultatet skall hålla under mycket lång tid; Välj rätt!

Det finns all anledning att utföra det grundläggande planerings- och upphandlingsarbetet på ett detaljerat och noggrant sätt!

Se också till att du väljer rätta och seriösa samarbetspartners i alla led. Det lönar sig!
Kondukta Fastighetsteknik är medlem i BRiF.

BRiF - för säker relining
Välj seriösa projektörer och partners!

Vänta inte med relining tills det är för sent

Vissa styrelser har strategin att ”köra tills det rasar”, för att åtgärda då det finns ett verkligt behov. Det är inte en bra metod när det gäller rörsystem. När ett avloppsrör rasar måste det av förklarliga skäl åtgärdas snabbt. Akuta renoveringar blir oftast mycket dyra, och får ändå en karaktär av provisorium.

Det är också mycket svårare att renovera ett rör som fallit ihop. Eftersom röret troligen är fyllt med inrasad jord kan det vara så gott som omöjligt att renovera rören utan stora ingrepp i fastigheten. Agera i tid!

En styrelse som har förutsett problemen och agerat i tid har allt att vinna! En planerad upphandling med flera anbud ger en kontrollerad entreprenad till rätt pris. Väl planerat och genomfört ger det också ett bra resultat, nöjda medlemmar, och mycket ”pluspoäng” för styrelsen!
Kom även ihåg att upprätta och sätta av medel till underhållsfond!
Se vårt erbjudande om gratis rådgivning och diskussion.

Relining kan rädda rör i dåligt skick
Gamla rör är ofta i sämre skick än man kan tro.

Ett stort, men nödvändigt, arbete

Det är ett stort projekt att renovera rören för ett hus eller område. Det är lätt hänt att besluts skjuts upp, kanske just för att det känns så stort och ohanterligt.

Det är precis här Kondukta kommer in! Vi hjälper styrelsen genom processen, med råd, stöd och projektledning i just den omfattning som önskas. Se några exempel här nedan.

Styrelsens allra viktigaste uppgift är ju att förvalta anläggningen enligt det Anläggningsbeslut som finns.
Det är ett ansvar som ställer krav på planering och framförhållning.

Exempel på arbeten

Relining kan göras av både dagvatten och avlopp. Några exempel på vårt arbete för samfälligheter kan du se här och här. Även Bostadsrättsföreningar tjänar ofta mycket på relining, inte minst på de rör som ligger i källargolven och ofta glöms bort!

Läs mer om Kondukta och vår ledstjärna; Ständig Förbättring!

Ta reda på mer, i tid!

Planera och tag reda på fakta nu, medan det kan ske under kontrollerade former.

Kontakta oss på Kondukta så kommer vi ut och berättar mer, utan kostnad för din förening. Vi har just nu ett erbjudande om detta, så passa på att utnyttja helt utan kostnad!

Konsultation utan kostnad