Trappor

För Tenorens Samfällighetsförening i Vällingby har vi varit koordinator och projektledare i samband med ombyggnad av en gammal och förfallen trappa.

En rutten och farlig lång trätrappa, ersattes av en ny granittrappa i tre sektioner. Trappan har givetvis korrekta steglängder, och uppfyller tillgänglighetskraven, med exempelvis handledare och avvikande konstrast på första och sista stegen. I samband med renoveringen lade vi även ned el, och monterade modern LED-belysning.

Efter det lyckade projektet med trappan har vi fått förtroendet att arbetsleda även vid tre andra trappor på området.

Comments are closed.