Vad tycker du om Kondukta?

Tillsammans har vi gjort arbeten i din förening, och vi hoppas förstås att ni alla är nöjda med både arbetsresultatet från entreprenören och insatserna från Kondukta. Vi söker ständigt förbättra oss på de sätt vi kan, och vore väldigt tacksamma för dina synpunkter och förslag. Kanske får vi till och med använda dig och föreningen som referens inför något kommande och liknande uppdrag?

Stort tack för dina svar på frågorna här nedan; dina svar hjälper oss mycket!