Årsmöte utan fysisk träff

När Coronaviruse härjade som värst fick många Bostadsrätts- och Samfällighetsföreningar problem; det gick inte att hålla en normal årsstämma, eftersom man inte kunde ses. Årsstämman är föreningens viktigaste möte, och även ofta den viktigaste möjligheterna för medlemmarna att få insyn och komma till tals. Stämman, och den tid den skall hållas, är i de flesta fall reglerad i stadgarna.

Nu är pandemin över för den här gången. Men ibland är det värdefullt att kunna ha en stämma trots att det inte går att träffas av olika anledningar. Kan man ha årsmöte utan att ses? Kan man ha årsmöte online? Kan man t.o.m ha ett möte utan att vara online?

Vi har tagit fram en metod att genomföra årsmöte eller annan stämma utan att ses. Den går ut på att medlemmarna, via ett formellt korrekt utskick, avlämnar sina röster i olika frågor. För att detta skall fungera skall papper och övrigt förstås vara uppställda på ett sätt som passar både föreningen och vilka frågor som skall tas upp.

Vi har tagit fram en mall som är bra att arbeta efter. Med mallen kan föreningen genomföra en stämma, utan att ses på plats.

Kontakta oss, så berättar vi mer om detta!