Årsmöte utan fysisk träff

Med anledning av Coronavirusets spridning i samhället är det många föreningar som inte vill eller kan genomföra sin årsstämma på vanligt vis. Kan man ha årsmöte utan att ses? Kan man ha årsmöte online?

Vi har tagit fram en metod att genomföra årsmöte eller annan stämma utan att ses. Den går ut på att medlemmarna, via ett formellt korrekt utskick, avlämnar sina röster i olika frågor. För att detta skall fungera skall papper och övrigt förstås vara uppställda på ett sätt som passar både föreningen och vilka frågor som skall tas upp.

Vi har tagit fram en mall som är bra att arbeta efter. Med mallen kan föreningen genomföra en stämma, utan att ses på plats.

Kontakta oss, så berättar vi mer om detta!