Nilstorps samfällighetsförening är ett radhusområde på Lidingö med 22 fastigheter. Området var från början ett bostadsrättsområde och har därför ett brett utbud av gemensamhetsanläggningar såsom garage, parkering, vatten, avlopp, sophämtning, belysning, bredband mm.

 

Området har fungerat väl och underhåll har skett ”vid behov”, något som börjar bli utmanande efter 30-årsdagen.
Kondukta anlitades för att ge oss möjlighet att bedriva ett proaktivt reparations- och underhållsarbete. Kondukta fick i uppdrag att besiktiga området, och ta fram förslag på underhållsplan för de kommande 10-20 åren.

 

Besiktningen började redan innan vi sågs, när vi med Magnus hjälp identifierade de ritningar och dokument som behövs för att täcka hela samfällighetens ansvarsområde. Magnus och hans kollega genomförde sedan besiktningen tillsammans med mig. De lade stor vikt vid att förklara syftet med respektive besiktningspunkt och sin initiala observation. De gav också löpande förslag på såväl enkla lösningar som mer omfattande aktiviteter.

 

Den sammanställning och förslag på prioriterad underhållsplan som kort därefter överlämnades var enkel att förstå. Med hjälp av den information Magnus lämnat redan under besiktningen framgick behoven tydligt.

 

En prioriterad aktivitet som framkom under besiktningen var spolning och statusfilmning av avlopps- och dagvattensystem. Magnus bistod oss också med att ta fram förfrågningsunderlag för detta, och hitta en lämplig leverantör. En uppgift som annars är utmanande för en lekman. Vårt omdöme om arbetet med underhållsplanen är mycket gott.

 

Nilstorps samfällighet har nu möjlighet att bedriva ett proaktivt underhålls- och reparationsarbete. Vi har också en bra kontakt att jobba med inför framtida mer komplicerade offertförfrågningar. Det känns tryggt att ha något handfast att utgå från, såväl för verksamhetsplanering som vid beräkning av rimlig samfällighetsavgift.

Åsa Vajlok, Ordförande, Nilstorps Samfällighetsförening