Ramsö Samfällighetsförening, ett radhusområde i Farsta med 47 fastigheter, genomförde under 2017 en filmning och kontroll av avloppsservisen. Kontrollen visade inte på några problem så vi upplevde att vi hade tid för en rejäl skanning av reliningmarknaden.

Under 2018 kontaktade vi flera områden i vår närhet som genomfört stamrenoveringar av olika slag. I samband med detta fick vi kontakt med Magnus Aldrin som då ansvarade för en relining av avlopps- och spillvattenledningar i sitt radhusområde. Magnus erbjöd sig via sitt företag Kondukta Fastighetsteknik AB att hjälpa oss med ett förfrågningsunderlag. Vi tyckte det var ett utmärkt tillfälle att ta till vara den erfarenhet som Magnus gjort.

Efter några möten där vi tillsammans med Magnus klargjorde våra önskemål så levererade han mycket snabbt ett utkast till förfrågningsunderlag som vi stötte och blötte några gånger innan vi tillsammans var nöjda. Detta förfrågningsunderlag kompletterade vi i samfälligheten med ritningar på ledningsdragningar, rensluckor, golvluckor och vattengångar. Därefter skickade vi ut förfrågan till tre entreprenörer, två stora och en mindre.

Alla tre uttryckte spontant att vi levererat ett förfrågningsunderlag som var mycket bra. Alla tre valde också att svara på förfrågan och just nu har vi i samfälligheten genomfört en anbudsutvärdering och står inför valet av entreprenör.

Med ett bra förfrågningsunderlag får man jämförbara anbud, så vår slutsats är att ju bättre förfrågan desto bättre svar får man. Där kan Magnus hjälpa dig.

Lars Jonsson, ordf. Ramsö Samfällighetsförening.

Lars Jonsson, lasse.g.jonsson@gmail.com