Vi har anlitat Magnus Aldrin för know-how och stöd i planering och projektering av ett nytt avloppssystem i vår båthamn. Projektet kompliceras av att hamnen ligger i ett naturreservat, med allt vad det innebär av restriktioner och tillståndskrav.

Magnus är lyhörd inför våra förutsättningar och önskemål och ger snabb återkoppling med konstruktiva förslag. Även genom egna initiativ i bl.a. kontakter med berörda myndigheter har Magnus bidragit till en kostnadseffektiv lösning, som nu ser ut att få grönt ljus från alla instanser!

För mig som miljöansvarig i båtklubben har det varit en trygghet att ha Magnus med i arbetet.

Lars Åke Bäckman, Miljöansvarig, Grimsta Båtsällskap
http://gbs.nu/
miljo@gbs.nu