Gratis konsultation!

Gratis konsultation!

Utnyttja en gratis konsultation för din förening. Då kan vi exempelvis diskutera era behov av renovering av rör, fiberfrågor, förvaltningsfrågor eller annat som är av intresse för föreningen.

Vi erbjuder att under cirka en timme, utan kostnad för föreningen, diskutera kring renoveringsbehov och annat, från föreningens perspektiv.

Sätt av lite tid på ert nästa styrelsemöte, så kommer vi och berättar om vad relining är, vilka tekniker som finns, och vad som är viktigt att se upp med. Eller vad som gäller då man skall ersätta ett befintligt koaxialnät för TV med fiber.

Kondukta erbjuder stöd, råd och bollplank inom många olika områden, i önskad omfattning under hela arbetet.
Kanske vill ni ha hjälp enbart med att skriva anbudsförfrågan och granska inkomna anbud? Många vill också ha ytterligare stöd under andra delar av projektens genomförande.
Styrelsearbetet sköts ju ofta mer eller mindre ideellt, vid sidan av ordinarie yrkesarbete. Samtidigt är styrelsen skyldig att upprätthålla och sköta föreningens underhållsplan. Det finns oväntat många moment i arbetena ovan; och det kan vara både skönt och tryggt att få avlastning av någon som gjort det tidigare.


           Magnus Aldrin, Teknikkonsult

Comments are closed.