GDPR-erbjudande till föreningar!

GDPR-erbjudande till föreningar!

Vi erbjuder en komplett lösning till ett fast pris för din förening.
Nu hastar det att få allt på plats!

Den 25 maj i år börjar EU:s nya regelverk för integritets- och dataskydd, GDPR, att gälla i hela EU. Det är alltså hög tid att agera för varje styrelse!
Alla i styrelsen är ansvariga för att GDPR-reglerna följs. Det är inte enbart en fråga för ordföranden som många tror.

I samfälligheter gäller lite speciella villkor eftersom vi ju måste lagra vissa personuppgifter för att kunna fullgöra förvaltningsuppdraget. Här är det dock viktigt att veta vad vi lagrar, och varför.
Vi måste också kunna redovisa hur länge info sparas, och hur vi gör för att radera.

Kondukta erbjuder nu en lösning för din förening. Efter en gemensam genomgång av era rutiner skapar Kondukta en dokumentation, och föreningen får alla de dokument och kontrollmedel som krävs.
Ni får också riktlinjer för utbildning av styrelsen i detta viktiga ämne.

 

Det är viktigt att ha dokumenterade rutiner på plats snarast. Styrelsen måste exempelvis kunna peka på vilka rutiner som finns för att garantera korrekta uppgifter, hur styrelsen hanterar frågorna, vilket syfte och behov som finns.

Se till att föreningen uppfyller de nya reglerna!  Utnyttja vårt erbjudande nu!

Comments are closed.