Relining

Relining

Relining är en teknik för att renovera rör med mycket mindre ingrepp än vad som skulle krävas vid ett reglerätt byte. Grävning och bilning kan i många fall undvikas. Ofta handlar det om avlopps- och dagvattenrör, men det kan även vara andra typer av rör, t.ex för en sopsug.Om arbetet utförs med rätt metod och på rätt sätt får man ett rör med en certifierat lika lång livslängd som om ett nytt modernt plaströr skulle ha lagts ned. Fördelen är som sagt att man inte behöver gräva, och förstöra tomt och källargolv för att kunna renovera rören. Om rören går att nå kan det ibland vara mer effektivt att helt enkelt byta dem. Ofta ligger dock denna typ av rör under husen, eller ingjutna i grundsulan, vilket gör det mer eller mindre omöjligt att byta rören i sin helhet. Då kan relining vara ett utmärkt alternativ, förutsatt att det görs på rätt sätt.

Comments are closed.