Projektledning

Projektledning

Projekt måste styras, men det gäller att göra det på rätt nivå. Olika styrning måste kunna ske, beroende på arbetets art. Ibland krävs detaljstyrning, men ofta kan agila och iterativa metoder ha stora fördelar i vissa projekt. Fördelen med dessa metoder är att man har lätt att anpassa sig till verklighetens ändringar, istället för att man skapat detaljerade specifikationer för funktioner och situationer som aldrig uppstår.

Vi arbetar ofta med Scrum som projektmetod. Det är en lättviktig projektmetod med dagliga avstämningsmöten mellan utförarna och kontakter med kunden vid lämpliga intervall, typiskt 1-3 veckor.

Vi har arbetat som projektledare i många olika former och projekt, både Scrum och mer "traditionella" projektroller. Vi har stor erfarenhet av kommunikation, pedagogik och presentation, och har förutom projektledning även många timmar som utbildare bakom oss.

Kondukta Fastighetsteknik har konsulter som är Certified Scrum Master vilket borgar för goda kunskaper i projektmetoden. Vi har framgångsrikt lett flera olika projekt av varierande storlek och inom olika områden.

CertifiedScrumMaster

Comments are closed.