Relining (radhus 1968)

För en Stockholmsförening drev vi ett reliningprojekt där rör för både dagvatten och avlopp renoverades. Området består av 65 fastigheter i radhus, totalt 14 längor.

Arbetet bedrevs under ca 4 månader, och området delades upp i tre etapper för att få god kontroll och styrning. Vi arbetade med vad vi kallas A- och B-veckor.

  • Under A-veckan förbereddes en länga, med golvskydd, rensning av rör etc. Under denna vecka var allt vatten och avlopp i drift som vanligt.
  • Under påföljande B-veckan stängdes allt avlopp i längan. De boende hade då tillgång till särskilda dusch- och toa-vagnar som ställts upp på området.

Under B-veckan fick längan alltså helt nya rör för både avlopp och dagvatten. Genom att välja rätt reliningteknik får vi helt nya och självbärande rör, med samma specifikation och hållbarhet som om moderna plaströr hade lagts ned. De gamla rören, som fungerade som "gjutform" har därmed spelat ut sin roll. Rörsystemet är helt nytt!

 

Comments are closed.