Ständig förbättring!

Kloka ord!

Det finns ingen som är så duktig och komplett att man inte kan utvecklas vidare.
Att sträva vidare, skaffa nya kunskaper och lära av tidigare erfarenheter är en process som måste pågå oavbrutet.

Vi lever i en föränderlig värld, och teknik inom alla områden utvecklas snabbt. Teknik och metoder som för bara några år sedan betraktades som ledande, är idag ofta omoderna och ersatta med nya. Samtidigt finns det beprövade och reglerade metoder som under lång tid bevisats vara bra.

Det är inget självändamål att hänga på trender eller nya häftiga saker.
Inte heller får man av slentrian fastna i mönster och arbetssätt.
Att hitta balansen mellan att vila tryggt i goda erfarenheter och tillägna sig nya är en utmaning, som i sig själv är en del i utvecklingen!

När du anlitar en konsult gör du det för att få hjälp och stöd inom ett område där du själv inte är expert. Då måste du kunna lite på att konsulten är uppdaterad, seriös och kunnig.

Kondukta Fastighetsteknik har erfarna medarbetare, som ständigt vill förbättras. Vi utvecklas genom en mix av utbildningar, praktiskt arbete och egna idéer och konstruktioner. Genom vår teknikbredd håller vi oss ständigt uppdaterade inom alla områden som rör fastighetsteknik.
Dessutom anlitar du oss alltid via skrivna kontrakt (ABK-09), givetvis med gällande ansvarsförsäkring och F-skatt.

Läs om ett typiskt uppdrag