Om oss

Det här är vi!

Kondukta Fastighetsteknik AB är ett konsultföretag som är proffs på fastighetsteknik och att stötta föreningsstyrelser i olika projekt och upphandlingar.

Med mångårig egen erfarenhet från styrelsearbete förstår vi frågeställningarna och behoven. Vi ser dessutom till att planer och beslut verkställs på rätt sätt, så att anläggningsbeslut, stadgar och formalia följs korrekt!

VARFÖR KONDUKTA?

Ordet konduktor betyder ledare, för t.ex el eller vatten. Konduktans är ett mått på ledningsförmåga. På engelska betyder conductor, förutom ovanstående, även dirigent, dvs den som leder hela orkestern.
Så vad kan vara ett bättre namn på oss som leder projekt och byggen, och ofta arbetar med ledningar för vatten, el och ljus!
Och vi arbetar ju i Sverige; därför stavar vi Kondukta. Välkommen!

VAD VI GÖR

Ett vanligt förekommande uppdrag är att under ett entreprenadprojektet bistå med hjälp för att avlasta beställaren. Det kan handla t.ex om att installera fiber, eller renovera föreningens rörsystem.

Det är mycket som skall klaffa, från inledande underlag för upphandling och granskning av inkomna anbud, till informationsmöten för boende, byggledning, administration och hantering av löpande information, nyckelbyten, byggmöten, slutbesiktning osv.

KUNDER

Ofta arbetar vi med Samfällighets- och Bostadsrättsföreningar. Vi hjälper till i olika projekt, och fungerar som ett stöd för styrelsen under alla delar i projektet. Självklart är även fastighetsägare vanliga samarbetspartners.

Kontakta oss gärna för referensprojekt.

VÅRT MÅL

Vi leder alltid våra kunder på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Vårt mål är styrelsen skall känna att allt sker på rätt sätt och i den omfattning styrelsen önskar. Därmed slipper styrelsen ansvarskrav och problem, och föreningen får ett lyckat resultat med lång livslängd.

Kontakta oss så berättar vi mer! Då kan du också få referenser från tidigare uppdrag. Välkommen att kontakta oss redan idag!

Läs om ett typiskt uppdrag

Om oss själva

Magnus Aldrin arbetar som teknikkonsult och driver Kondukta Fastighetsteknik AB.

Med mer än 20 års erfarenhet av styrelsearbete i samfällighets- och bostadsrättsföreningar är han väl insatt i de frågor som dyker upp. Läs mer.

Fördelar

icon1

Vi är duktiga på entreprenadstyrning, byggledning och underhållsbehov. Vi har bred erfarenhet, och har sett det mesta av tekniska lösningar. Det ger oss en unik styrka, och en solid grund att stå på då vi hjälper dig och föreningen.

icon2

Vi får ofta beröm för pedagogik och bemötande. Tekniker kan prata med tekniker, men Beställaren eller Boende är oftast inte tekniker. Kunden vet vilket behov som finns. Vi har en uppskattad styrka i att vi kan tala teknik på kundens förutsättningar, och "översätta" det till vad vi behöver för att lösa uppgiften på ett bra sätt.

icon3

En liten personlig konsultfirma gör att du får samma konsult även om ett år, när ändringar skall göras. Hos en större firma är konsulten då sannolikt uppbunden någon annanstans, och du får en ny person som måste sätta sig in i allt från början. Det är ingen billig övning!

Vad vi gör

Vi har arbetat mycket med olika sorters tekniker.