GDPR-erbjudande

Ha alla papper i ordning!

Det nya dataskyddsdirektivet (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Nu är det hög tid att agera för varje styrelse!

Kondukta erbjuder hjälp till alla Samfällighets- och Bostadsrättsföreningar, med att få den nödvändiga dokumentationen och kunskapen på plats.
Det är viktigt att styrelsen ser till att äga frågan, och ha ordentlig kännedom om vad som gäller.

Det måste finnas rutiner och dokumentation på plats, som visar på att föreningen har en plan för hur GDPR skall uppfyllas, och tillförsäkra medlemmarnas integritet. Det måste också finnas avtal med externa leverantörer, personuppgiftsbiträden (PuB), vilket reglerar hur dessa får använda de personuppgifter som lämnats.

Det är alltid föreningen, och därmed styrelsen, som personuppgiftsansvarig (PuA) som har det fulla ansvaret för att allt är korrekt.

Vårt Erbjudande

Med vårt erbjudande får föreningen en komplett genomgång av läget i just er förening, samt all dokumentation som behövs vid en revision av Datainspektionen.

  • Underlag för inventering av vilka uppgifter som finns
  • Underlag för inventering av externa samarbetspartners
  • Korrekta Policydokument
  • Riktlinjer och regler, viktigt att kunna delge t.ex medlemmar och samarbetsparter
  • Instruktion för behandling av personuppgifter i föreningen, viktigt för alla i styrelsen!
  • Avtalsförslag för externa partners, för skydda av era medlemmars personuppgifter

Kostnaden för ovanstående är ett fast pris om SEK 7.900:- exklusive moms.
Erbjudandet är tidsbegränsat till den 2019-09-30.

Erbjudandet gäller för föreningar med upp till 200 medlemmar. För andra förutsättningar vänligen kontakta oss för en offert.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera vidare, eller för att beställa.