Konsultation utan kostnad

Fri konsultation

Kom igång utan kostnad!  Vi erbjuder cirka en timmes fri konsultation.

Vi diskuterar kring renoveringsfrågor utifrån just din förenings perspektiv.
Helt utan kostnad.

Vi kommer till er, eller välkomna till oss!

Erbjudande till föreningar: Kostnadsfri konsultation
Väl använd tid för dig och föreningen!

Sätt av lite tid på ert nästa styrelsemöte, så kommer vi och berättar om vår entreprenadstyrning. Kanske vill ni även veta vad relining är, vilka tekniker som finns, och vad som är viktigt att se upp med?
Eller vad som gäller då man skall ersätta ett befintligt för TV-nät med fiber.
Under konsultationen tar vi upp just de frågor som berör er förening.

Kondukta erbjuder stöd, råd och bollplank kring olika tekniker och lösningar i önskad omfattning under hela arbetet. Kanske vill ni ha hjälp enbart med att skriva anbudsförfrågan och granska inkomna anbud?
Många vill också ha ytterligare stöd under andra delar av projektets genomförande.

Styrelsearbetet sköts ju ofta mer eller mindre ideellt, vid sidan av ordinarie yrkesarbete. Samtidigt är styrelsen skyldig att upprätthålla och sköta föreningens underhållsplan. Det finns oväntat många moment i arbetena ovan; och det kan vara både skönt och tryggt att få avlastning av någon som gjort det tidigare.

Vår uppgift är att ge dig och föreningen råd och stöd inför och under arbetena. Vi har stor erfarenhet av liknande arbeten, och erbjuder en genväg till ett lyckat projekt!

Kontakta oss idag, och boka en tid för kostnadsfritt möte utan bindning!

Kondukta är medlem i Byggingenjörerna SBR och BRiF, Branschföreningen för relining i fastigheter.