Fiber – Att tänka på

När man skall installera fiber är det mycket att tänka på, oavsett om det är nyinstallation eller uppgradering av t.ex ett åldrigt gemensamt koaxialnät för kabel-TV. Ofta har man även att ta hänsyn till ett existerande nät, vars drift inte får störas nämnvärt.

Kondukta Fastighetsteknik har stor erfarenhet av dessa arbeten, och du får trygg hjälp genom att anlita oss som ledsagare i ditt projekt.
När du vill veta mer om fiber, hur det fungerar och vad som krävs: Kontakta oss, och utnyttja vårt erbjudande om en kostnadsfri träff!

Förberedelser

 • Omfattning, vad skall göras?
 • Äganderätt till kanalisation och kabelstråk?
 • Vem skall äga nätet? Föreningen, eller tredje part? Och vem ska driva det?
 • Vilken typ av fiber är den rätta?
 • Vad skall vi ställa för krav på installatören?
 • Vad ingår i föreningens åtagande och vad får/skall föreningen underhålla och installera?
  Det är viktigt att följa Anläggningsbeslut och övrig juridik/formalia! Här finns mängder med exempel på föreningar som fått mycket stora kostnader pga felaktigt fattade beslut som överklagats.

Upphandling

 • Upprättande av offertunderlag/-dokument.
 • Förfrågan till lämpliga entreprenörer.
 • Hjälp med granskning och utvärderingar av offerter och anbud.
 • Utvärdering av teknisk utrustning.
 • Förslag på Avtalsdokument, ABT-06, bilagor osv. Täppa till ”hål” i givna anbud/förslag.
 • Finansieringanalys: Underhållsfond/Lån/Extra utdebitering. Rörliga/fasta lån.

Medlemsinfo

Detta är en Viktig men krävande del för ett lyckat projekt!

 • Upprättande av dokument och info, struktur och dokument.
 • Flera vägar för information: Brevlådor, hemsida, SMS-tjänst.
 • Upprättande av hemsida om detta saknas.
 • Informationsmöte, medlemsmöte. Bra att medlemmarna är med på tåget och trygga!
 • Kondukta kan deltaga på årsstämma och infomöten.
  Stöd för styrelsen och för besvarande av frågor och synpunkter.

Genomförande

 • Tidsplan
 • Nyckelbyten, låssystem. Hur se till att entreprenören får tillträde till alla hus?
 • Placering av teknisk utrustning i fastigheterna.
 • Försyn, besök hos varje hus inför arbetets start för att se vad som ev behöver förberedas.
 • Individuella försynsprotokoll, med tydlig info till varje husägare om vad som förväntas.
 • Löpande medlemskontakter under projektet.
 • Stöd vid beslut under arbetet, t.ex avvikelser, nya teknikval.
 • ÄTA-hantering, godkännande, uppföljning.
 • Deltagande på Byggmöten mm

Kvalitetskontroller

 • Kan erbjudas i samarbete med extern resurs. Bra för styrelsens ansvar!
 • Kontroll och feedback
 • Löpande kontroller och avstämningar
 • Egenkontroller, undertecknade på korrekt sätt för juridisk giltighet
 • Situationsritningar och övriga dokument

Avslutning

 • Driftsättning
 • Sammanställningar & Summeringar
 • Slutmöte
 • Slutgodkännande